Våra produkter

Fabrikaten Pellenc, Kress, Melex, Oeliatec vänder sig till våra proffsanvändare och Honda Power till villaägare och semiproffs. Dessa produkter motsvarar väl våra höga krav på kvalitet och funktion vid hantering av grönytor för proffs.